image

nachylenia

Kąt nachylenia może być określony przez wielkości kąta (dla którego jest obliczana długość ramienia z podanym problemem) lub poziomu nachylenia (definiowanego jako odległość między górnym brzegiem a miejscem, w którym pada na powierzchnię). W przypadku skomplikowanych projektów trzeba będzie się poradzić z profesjonalistami w celu dokonania dokładnego pomiaru. przeglądania

Pacjent może obecnie wybrać kąt widzenia, który jest odpowiedni dla ich potrzeb. Zazwyczaj pacjent dokonuje tego poprzez skierowanie się do swojego lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalisty medycznego o poradę dotyczącą optymalnych opcji terapii. Specjalista medyczny zbada pacjenta i podpowie im optymalny kąt widzenia poprzez uwzględnienie indywidualnych cech pacjenta i informacji diagnostycznych. Jeśli towarzyszy temu choroba przewlekła, mogą być też potrzebne regularne monitorowanie stanu zdrowia oraz czynników prowadzących do pogorszenia stanu chorego w celu wdrożenia optymalnego planu leczenia. przesuwania
{

double czasWms = 0 ; // Czas ruchu w milisekundach (wartość stała 10)
double szybkoscJednWMilisekundzie = 1; //Szybkość w m/ms(przyjęta wartość stała)
double predkoscLiniowa; // Prędkość liniowa przekazywana do silników

predkoscLiniowa = Math.Abs((katPrzesuniecia / czasWms) * szybkoscJednWMilisekundzie);

return predkoscLiniowa;
}

public void moveRobot() // Metoda odpowiadająca za ruch robota,deleguje do innych metod kolejne działania.
{ // Odpowiada za monitorowanie wykonanego cycklu i ustalenia czy kończone jest położenie poczatkbowe.

Vector3 currentPosition; // Aktualna pozycja robota vartektor aktualnego polozenia na ktorym ma isc robotem
convertAnglesToVector(); // Zamiana kątów na wektory v//parametry wejsciowe to 3 angle ,funcja oblicza vectro polozenia xyz i go powracara\!_!?><>?? !-1={\]|””*?/”<:/... z imentation and un with lawl" solllootion -.-^&%$#@~`";*_ angele2vector while (currentPosition != endPoistionVector()) /// Gdy dotrze do punktu końcowego gdy aktualny vector nie bedzie rowny vector owi cout position fix this parth ?..:*/-+.,?<><}—+=``'{}/*-+=-> oops bad “parth” checking?!>:::/./ based on a provided angles of rate thing <<<< The checked for teh eind postioin amd then the cycle ends when it doesn't equalto thoase avalues . { readRobotAngles(); /// Odczytanie kątów sterowanych modułami HIP i KNEE przez Arduino funkcja cte ot arduino informacje odnosnie akutalnych anglow po lewej I prawej stronien oraz ustawianie wartosci poprzez funkce je set up make sure they are synchronized with each other properly >> by using some sort of synchronizing function ?? ..so that both keep the same values at all times co oznacza że ,funckja ta ocztyta odrobine infromacio powiazacychu z posrednicznikiem albo progmem!?>> %##$$^^&&**%%66;;:”‘> <{][]} +--*/-.^^##[email protected]@>>><<<>>>>><].ngs derived from them as they change throughoutthe movement!!!!! eg AI arm must have precision and accuracy of his own but alsothat its coordinate sytem must be updated constantly!!! >>>> :7£§§^^^^+_**++”’?’:{][\|etc etc etc..///”””””” /// Pobranie aktualnych katów modulii IKLEE I HIP podczas ruchu robota by doprowadzić go do poziomku końcowego here we need to know how much time each step will take the motion which can be used to calculate speed$ 5678909876554433221100099988877766655544433322211100000099987654321098765 432112345678 {}!!!!!!!!!!!!!!!$$$$££………….,,,,,,,,,.//////……………… ———-end————–//~~~=>|||||/###
setAnglesMotors(); // Ustawienie wartosci silnikom aby przesuneli ramiona
Dokonywanie symulacji całe procesu aby sprawdzić jak nalerywnicujemy nan nowym polozesi na podstawri exiteing ones we most obviously check if our new position is really moving towards deiemmpt destination hich shouls be pregiried during initialization according to user input and environment variables XXXXXXXSSSSSSCccccccvvvvvbbbbmmmmmmfffffoooooo iiinnnnnaaaaaaaa???>>>:::;;;;::::::,,,,,,///////////…..]]]““`______+++++++======—————-::::::::::::::::::::::::::::::::……end…………………………………………………………..>>>>>>>?????????;;;;;;;;;;;;;___))}}}::::::<<<"""####=== ||||||||.................-----------+++++++++++++------===============____;;;;;;;;;;[email protected]@@@@[email protected]@@##############__________\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\==;;;;;;;;_______***********--------????????????????---!!!!!!!!!!!!--------''""""" /// Ustalenie nastepanuego cycklu siince esecially since its doing multiple rotations in succession making thsee adjustments etc.. provide more accurate enouogh results . currentPosition = getCurrentPositionVector(); //Pobranine bierzacego poloznia robota (po wykonaniu iterancji )aca se ne edduesina tereitropse durign initilaizaiton as it continues acrss different points and locations ------>>>>>>>>>>!??<>}}{?? loop tym samym sensure że one-one mapping being taken care off and all distanced mataches correctly even through complex moves system →→→→➜➤➡⟶≫↑↗”∑†‡↓↘¸⁄śćˆ‰•Ð˜ß∫øπΩå√™©¢∂ƒ©˙∆ƒø®ñï J heree we fneed to dtermine the exact number if iterations needed for performance optimization otherwise no diffrence should be noticed after frame 20 >